Privacyverklaring

Bij Pilea Purpose respecteren wij de privacy van bezoekers van de website. Wij begrijpen hoe belangrijk het is dat uw persoonlijke informatie veilig blijft.

Wij zullen nooit zonder uw toestemming informatie over u delen of openbaar maken. Noch zullen wij uw deelname aan een evenement of andere activiteit die wij organiseren openbaar maken, tenzij wij om wettelijke redenen of voor noodhulpdiensten verplicht zijn dit te doen.


Verwerking van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u als bezoeker bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn die zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op de website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens.

Hieronder vindt u welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt:

 • Naam
  E-mailadres
  Woonadres
  Telefoonnummer
  IP-adres
  Locatie
  Surf- en klikgedrag van de bezoeker

  Soms sturen wij een nieuwsbrief met informatie waarvan we denken dat deze interessant en nuttig is om met u te delen. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot: diverse (netwerk)evenementen, speciale workshops en/of activiteiten door ons georganiseerd of in samenwerking met een andere partij.
 • Informatie en rechten
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Volledige verwijdering van uw gegevens uit onze systemen zal resulteren in het verlies van alle historische gegevens.

  Mocht u gebruik willen maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens?

  Dan kunt u altijd contact opnemen met Pilea Purpose via info@pileapurpose.com .

  Wijzigingen
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Shopping Basket